ADMINISTRAREA- dezvoltarea activitatii in raport de programele nationale si europene privind cresterea performantei energetice in mediul urban

Echipa Alcoor-Profesionisti in administrare si-a propus sa prezinte periodic asociatiei de proprietari puncte de interes din politica de dezvoltare nationala si europeana cu privire la cresterea performantei energetice in ariile urbane.

Fondul de locuinte urban din tara noastra este constituit cu precadere in perioada anterioara anului 1990, motiv pentru care se constata cu usurinta necesitatea de a consolida, de a schimba si imbunatati instalatiile, retelele de utilitati si diferitele dotari , de a moderniza si armoniza o multitudine din acestea cladiri in peisajul urban actual si ne referim la imobilele ocupate de proprietati individuale.Un imobil de proprietati implica, totodata, in mod necesar existenta spatiilor comune, a cotelor- parti indivize de proprietate folosite si aflate in sarcina intretinerii comune a proprietarilor individuali, potrivit intinderii dreptului fiecaruia de proprietate.

Luand in considerare volumul foarte ridicat al actiunilor care trebuie indeplinit pentru transformarea imobilelor cu amprenta timpului din punct de vedere functional si vizual in condominii confortabile, bine intretinute si prezentabile, cu proprietati individuale care sa asigure o calitate superioara a vietii , s-a legiferat infiintarea, organizarea si functionarea asociatiei de proprietari, entitate juridica cu responsabilitate in ”administrarea, exploatarea, intretinerea , repararea, reabilitarea, modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii”.

Apartenenta la Uniunea Europeana a ridicat stacheta cerintelor cu privire la calitatea cladirilor rezidentiale prin reabilitarea lor, sub diferite aspecte. De exemplu in cursul anul 2020 au fost acordate fonduri europene pentru ” cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.”

Lucrarile desfasurate au cuprins exemplicativ : lucrari de reabilitare termica prin anvelopare; lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire ; a sistemului de furnizare a apei calde de consum ; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile etc.

Mecanismul accesarii fondurilor europene de interes pentru asociatiile de proprietari s-a regasit in Ghidul Solicitantului, care indica depunerea unui proiect, care poate capata caracter eligibil ; Beneficiarii proiectelor pentru acest fel de programe sunt Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ : Solicitanul este entitatea care incheie contract cu Asociatiile de proprietari pentru depunerea si derularea proiectului, ce este insotit de acte doveditoare privind existenta asociatiei .

Exista un prag maxim si minim de co-finantare ( in 2020 pragul maxim a fost de 5 milioane eur, iar cel minim de 100.000 Eur); rata de co-finantare a fost de 60% suportata pe de o parte de Fondul european regional de dezvoltare ( intre 60% si 85% ) si Bugetul de stat ( minimum 15%), iar restul de 40% a revenit Solicitantului si Asociatiei/Asociatiilor de proprietari.

Aceste programe, care vor continua in perioada 2021-2025, reprezinta un stimulent, dar si un ajutor real pentru asociatiile de proprietari, in cazul in care se decid sa procedeze la imbunatatirea conditiilor de viata , inclusiv a starii si mentinerii datelor personale si familiale de sanatate si igiena, precum si la cresterea valorii proprietatii personale.

Call Now Button