Administrarea tehnica

Realizam orice activitati de administrare tehnica izvorate din hotararile adunarii generale si din prevederile legale in materie

ALCOOR-Profesionisti in administratie manifesta exigenta cu privire la conditiile tehnice si de intretinere a imobilelor in care se desfasoara viata privata a membrilor asociatiei de proprietari si a familiilor acestora, prevenind sau , dupa caz, eliminand eficient inconvenientele aparute pe cuprinsul condominiului cu privire la conservarea si intretinerea imobilului, la partile comune ale proprietatii, in temeiul contractului de administrare.

Pe baza experientei acumulate executam in mod eficient obligatiile contractuale in domeniu, precum si hotararile adunarii generale a proprietarilor, asigurand intretinerea si exploatarea condominiului cu operativite si costuri corecte.

Supraveghem starea fizica a cladirii, a spatiilor si bunurilor comune si prezentam propuneri asociatiei de proprietari in legatura cu repararea si/sau modernizarea proprietatii comune corespunzatoare condominiului, in vederea analizarii si luarii deciziei in adunarea generala a proprietarilor.

Partile comune ale proprietatii de administrarea carora de ocupam sunt constituite din intrarea in cladire , locuri de trecere ca holuri, coridoare, scari si casa scarilor, precum si din ziduri despartitoare dintre proprietati ori acestea si spatiile comune sau dintre spatiile comune; subsol, boxe,pod, hornuri de fum,conducte si instalatii de apa sau de canalizare, retea electrica, de telecomunicatii,instalatii de distributie a gazelor, elemente de putere termoficare in spatii comune, antene de telefonie mobila,ascensor, interfon, fatada, acoperis, curti sau gradini.

Negociem contracte de furnizare de utilitati/prestare a serviciilor intre furnizori/prestatori si asociatia de proprietari, luand in considerare pretul, durata de executie si calitate, dupa supunerea spre analiza si aprobare comitetului executiv al asociatiei a ofertelor furnizorilor de utilitati si prestatorilor de servicii.

Efectuam procedurile necesare pentru incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii in vederea intretinerii, repararii, modernizarii si conservarii condominiului.

Controlam activitatea prestatorilor de servicii, inclusiv personalul angajat de asociatie pentru indeplinirea unor activitati de curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer, pe durata executiei obligatiilor asumate in vederea constatarii rezultatului obtinut si a folosirii adecvate a timpului de lucru pentru realizarea acestor contracte. In cazul unor disfunctionalitati sesizam comitetul executiv privind incalcarea obligatiei.

Asiguram prin controale periodice respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta la gabaritele proiectate privind caile de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, de interventie si salvare si comunicam presedintelui asociatiei/comitetului executiv neregulile identificate.

Call Now Button